სტრუქტურა

 

 

ოთახის ნომერი

 

ოთახების დასახელება

 

101

დირექტორის კაბინეტი

102

საქმის მწარმოებელი-ბუღალტერი

103

თავისუფალი

104

თავისუფალი

105

მე-10 კლასი

106

მე-5კლასი

107

სამასწავლებლო

108

მე-12 კლასი

109

1 კლასი

110

1 კლასი

111

მე-2 კლასი

112

სამზარეულო

113

ხელოვნების კაბინეტი

114

რეკვიზიტები

115

ექთანი

116

დამლაგებლის ოთახი

117

თავისუფალი

201

სააქტო დარბაზი

202

ბიბლიოთეკა

203

კომპიუტერის კაბინეტი

204

მე-8 კლასი

205

მე-9 კლასი

206

მე-6 კლასი

207

ფიზკულტურის დარბაზი

208

მე-11კლასი

209

მე-4 კლასი

210

მე-3 კლასი

211

მე- 6 კლასი

212

მე-7 კლასი

213

ფიზიკის კაბინეტი

 

 

ნორმატიული აქტები

სკოლის სიმბოლიკა

 ქალაქ გორის წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის ლოგო:

ჩვენი დროშა:

 

სკოლის სლოგანი:

 

                       

 

 სკოლის ჰიმნი:

ტექსტის ავტორი: ვანო ჩხიკვაძე

კომპოზიტორი: მაყვალა ხორბალაძე

 

          

 

შინაგანაწესი

 

დამტკიცებულია გორის შპს წმინდა

გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმის

დირექტორის მანანა ჩუხრუკიძის მიერ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წესდება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმა

 

 

 

 

 

 

იხილეთ დანართი Ν°4

 

 

იხილეთ დანართი Ν°1

 

იხილეთ დანართი Ν°2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იხილეთ დანართი Ν°3

 

 

 

 

 

 

სასწავლო პროცესი

სასწავლო კალენდარი

 

 

დღის განრიგი

                                         წმინდა გიორგის სახელობის სკოლა–ლიცეუმის დღის განრიგი

                                                             2015-2016 სასწავლო წელი

 

 

სასკოლო საათობრივი ბადე